Söka jobb - inspirationsträffar för dig som vill ha nytt arbete

Söka jobb - inspirationsträffar för dig som vill ha nytt arbete

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder 4 kostnadsfria inspirationsträffar för dig som vill utvecklas genom ett nytt arbete i framtiden. I en coachande miljö tar vi tillsammans reda på vilka styrkor du besitter i form av kompetens och personliga egenskaper. Vi bjuder också in personer som gjort annorlunda, intressanta och oväntade yrkesval och lyssnar till deras berättelser. Syftet med träffarna är att du ska känna dig stärkt i dina beslut som rör ditt arbetsliv och ha fått prata om arbete med andra som bär på liknande tankar. Du behöver inte vara inskriven vid arbetsförmedlingen för att få deltaga. Du behöver inte ha full arbetskapacitet.

Målgrupp: : Vuxna från 18 år och uppåt, boende i Lilla Edet. Personer som vill pröva något nytt på arbetsmarknaden, starta/driva företag eller karriärväxla. Vi vill ha en blandad grupp för att öka integrationsmöjligheterna. Alla är välkomna.


Bra att veta: : Kursen hålls på svenska och är kostnadsfri.
Vi träffas fyra måndagar i oktober med start 8 oktober kl 13-15.30.Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900