Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder 4 kostnadsfria inspirationsträffar för dig som vill utvecklas genom ett nytt arbete i framtiden. I en coachande miljö tar vi tillsammans reda på vilka styrkor du besitter i form av kompetens och personliga egenskaper. Vi bjuder också in personer som gjort annorlunda, intressanta och oväntade yrkesval och lyssnar till deras berättelser. Syftet med träffarna är att du ska känna dig stärkt i dina beslut som rör ditt arbetsliv och ha fått prata om arbete med andra som bär på liknande tankar. Du behöver inte vara inskriven vid arbetsförmedlingen för att få deltaga. Du behöver inte ha full arbetskapacitet.

Målgrupp: : Vuxna från 18 år och uppåt, boende i Lilla Edet. Personer som vill pröva något nytt på arbetsmarknaden, starta/driva företag eller karriärväxla. Vi vill ha en blandad grupp för att öka integrationsmöjligheterna. Alla är välkomna.


Bra att veta: : Kursen hålls på svenska och är kostnadsfri.