Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av solenergi och hur du kan gå till väga för att skaffa och installera det till ditt hushåll.

Under kursen som löper under hösten och våren kommer du få träffa sakkunniga inom ekonomi, installation, teknik och miljö. Praktisk handledning och studiebesök ingår också.

Kursen hålls på Sydkoster och kommer anpassas till gällande båttrafik