Hantverk & konst

Symaskinsintroduktion. Sy en kasse eller väska av textilt återbruk


Kort introduktion till symaskin och sy sedan en kasse eller väska. Mönster med olika svårighetsnivåer finns. Ta med egen symaskin, om du har. Några lånemaskiner finns


Kursplan


Second hand tyger finns att köpa på plats.


Maria Schmidt Larsson. maria.schmidt@daucusdesign.se


Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid X anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900