Språk

Är du inflyttad till Sverige och behöver träna på att prata svenska?

Kanske kan det kännas jobbigt att prata när man är ovan och osäker? Kom och var med på vårt språkcafé där vi pratar svenska utifrån var och ens utgångsläge. Vi eftersträvar att lägga det på en nivå som passar alla deltagare.

Vi träffas i SV:s lokaler i Gamla Tingshuset i Åmål.

SV bjuder på kaffe, te eller saft.

Anmälningsinformation
Anmäl ditt intresse.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Vi planerar att starta i början på 3 mars -22, mer info kommer senare.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900 eller Anders Hansson 010-33 00 908

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.