Mat & dryck

Svamputflykt tillsammans med Eva Loodh som är svampkonsulent och informerar om svamp. Eva driver ett riksförbund med ca 300 medlemmar med spridning över hela landet. Det alltmer ökade för intresset för natur och friskvård gör att svamplockarna blir fler.
Alla förstår vikten av balans mellan kropp och själ och det gör att upplevelsebehovet ökar.
Ett bra sätt att tillfredsställa detta är en stunds kunskapsinriktad avkoppling i skogen.
SVAMPFOTEN vill lära kantarellplockaren bli svampplockare på ett säkert och tydligt sätt
samt informera om svampens många användningsområden.
Svamputflykt:
Vi samåker till en härlig skog och ni plockar svamp som artbestäms. En heldagsaktivitet 10-14


Anmälningar, betalning och eventuella frågor sker till Eva:
Tel: 0523-43325 0705-37 90 25
E-post: loodh@svampfoten.nu