Hantverk & konst

Sy enkla kläder!

I Bellas Hörna träffas vi och syr enkla plagg, en hel dags workshop. Vår ledare Katarina Blomkvist hjälper dig och visar hur man syr om eller syr egna plagg.
Paus för lunch mellan 12:00-13:00

Cirkeln arrangeras i samarbete med Bellas hörna, Dingle.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900