Hantverk & konst

Avgift per tillfälle: 140 kr för medlem, 170 kr för icke medlem i Ale Slöjdare.
Viss kostnad för material kan tillkomma.

Ledare: Kerstin och Kjell Abrahanmsson
Anmäl till Eva Thorén 0703-899915

Ale Slöjdare i samarbete