Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Tecknen används som förstärkning till talet, detta underlättar kommunikationen med personer som behöver stöd i sitt tal - och språkutveckling. Tecken gör språket mer "synligt". Du har självklart möjligt att påverka innehållet med egna önskemål. Cirkeln är anpassad för både personal och anhöriga.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010-33 00 900