Funktionsnedsättning

Lär dig teckenspråk från grunden.

Kursinnehåll
Teckenspråket är ett språk med mer avancerade uttrycksmöjligheter än talat språk. Cirkeln riktar sig till dig som är nybörjare eller har små förkunskaper.
Det vi lär oss på kursen är dövas teckenspråk. Det är en grundkurs där vi går igenom alfabetet och basala uttryck.

Cirkelledare
Ann Persson Hermansson

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.