Tema Kulturarv

Tema Kulturarv

Inbjudan/Save the date

Tema Kulturarv

En inspirationskväll för dig som är engagerad i det lokala kulturarvet.

Vilken betydelse har det lokala kulturarvet och vad ska vi ha det till? På vilket sätt kan kulturarvet vara en resurs i skapandet av ett ett socialt hållbart samhälle? Som avslutning på projektet ASK - Det tillgängliga kulturarvet anordnas en temadag för att diskutera dessa och andra frågor. Maja Hagerman kommer prata om kulturarv och identitet utifrån sin kommande bok och ASK - Det tillgängliga kulturarvet presenterar hur kulturarv kan användas för att inkludera nya deltagare i kulturarvsarbetet.

När? den 4 september 18.00 - 21.00
Var? Mimers hus i Kungälv.
Vem? Inbjudan går ut till dig som är engagerad i en kulturarvsförening eller är politiker med ansvar/intresse för kulturarvsfrågor och till dig som är tjänsteman och arbetar med kulturarvsfrågor på något sätt.