Humaniora

Samtal som bär! Eller kanske... Att växa som vuxen!


Kursinnehåll

Det finns idag så många frågor vi inte dryftar med någon eller frågor som man behöver en annan synvinkel på. Rädslor! Farhågor? Tacksamhet! Som gör att vi både tappar energi och glädje, istället för att reda ut hur vi kan gå framåt utan att tappa både fart och lust. Vi samtalar kring ett tema per tillfälle. Första träffen talar vi om "livsval". Temat för de övriga träffarna kommer vi själva överens om.

Bra att veta

Cirkeln arrangeras i samarbete med Svanesunds Bibliotek.

Vi träffas varannan vecka, datum för träffarna är preliminärt 21/4, 5/5, 19/5. Vi startar kl 18 och avslutar kl 20.

Anmälningsinformation

Ring Svanesunds Bibliotek för din anmälan på telefon 0304-33 47 50 eller gå in på www.sv.se och sök arrangemang 73844 och anmäl dig direkt. Träffarna är gratis men anmälan är obligatorisk.

Mer information? Kontakta:

Maria Ekberg på telefon 073-5823176 eller via epost
flora5@telia.com