Hälsa & välbefinnande

Samtal som bär! Eller kanske... Att växa som vuxen!


Kursinnehåll

Det finns idag så många frågor vi inte dryftar med någon eller frågor som man behöver en annan synvinkel på. Rädslor! Farhågor? Tacksamhet! Som gör att vi både tappar energi och glädje, istället för att reda ut hur vi kan gå framåt utan att tappa både fart och lust.

Bra att veta

Cirkeln arrangeras i samarbete med Svanesunds Bibliotek.

Datum för träffarna är 2, 9, 16 och 30 oktober. Vi startar kl 18 och avslutar kl 20.

Anmälningsinformation

Ring Svanesunds Bibliotek för din anmälan på telefon 0304-33 47 50. Träffarna är gratis men anmälan är obligatorisk.

Mer information? Kontakta:

Agneta Brättemark på Studieförbundet Vuxenskolan på telefon 010 330 00 942 eller via epost agneta.brattemark@sv.se.