Hälsa & välbefinnande

Samtal som bär! Eller kanske... Att växa som vuxen!


Kursinnehåll

Det finns idag så många frågor vi inte dryftar med någon eller frågor som man behöver en annan synvinkel på. Rädslor! Farhågor? Tacksamhet! Som gör att vi både tappar energi och glädje, istället för att reda ut hur vi kan gå framåt utan att tappa både fart och lust. Vi samtalar kring ett tema per tillfälle. Första träffen talar vi om "livsval". Temat för de övriga träffarna kommer vi själva överens om.

Bra att veta

Cirkeln arrangeras i samarbete med Svanesunds Bibliotek.

Vi träffas varannan vecka, datum för träffarna är preliminärt 1/10, 15/10, 29/10 och 12/11. Vi startar kl 18 och avslutar kl 20.

Anmälningsinformation

Ring Svanesunds Bibliotek för din anmälan på telefon 0304-33 47 50 eller gå in på www.sv.se och sök arrangemang 65790 och anmäl dig direkt. Träffarna är gratis men anmälan är obligatorisk.

Mer information? Kontakta:

Agneta Brättemark på Studieförbundet Vuxenskolan på telefon 010 330 00 942 eller via epost agneta.brattemark@sv.se.