Hantverk & konst

Föreningen Tjörnslöjds sommarutställning 2019 Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn
28 juni - 19 juli.

För mer information se www.tjornslojd.se