Beteendevetenskap

Var med och lär dig ta vara på de budskap dina nattliga drömbilder ger dig.
Drömbilderna får sitt material ur ditt minne, blandas med dina aktuella känslor, olösta konflikter och levereras till dig i små nattliga filmer som bara du kan se. Det är ett fantastiskt bearbetnings- och arkiveringsarbete som pågår medan du sover och det är nödvändigt för att du ska kunna må bra, vara tillfreds och kunna navigera hälsosamt i ditt dagliga liv.
Allt du tänker och känner lagrar du i ett inre bildspråk - det är det vi kallar symbolspråk. I detta symbolspråk ryms det som kan liknas vid "bildanteckningar", symboler, laddade med känslor av all verbal och icke-verbal kommunikation från allt du gör och som du i ditt liv är med om.
Vi närmar oss drömmarnas budskap med en beprövad lekmannametod, lanserad på 1970-talet av psykiatrikern Montague Ullman som då var verksam på Göteborgs Universitet.
Vi träffas 6 gånger, ca 2 timmar per gång, och hinner då gå igenom en, kanske två drömmar. Drömgruppen leds av en Symbolterapistuderande.
Drömgruppsarbete är intressant, spännande, förvånande och otroligt lärorikt - en riktig Kungsväg till självkännedom.