Trädgård, hus och hem

Lär dig beskära träd och buskar.
Första träffen sker i SVs lokal på Storgatan 10 i Mellerud, övriga träffar sker i deltagarnas trädgårdar. Gruppen bestämmer gemensamt datum för de följande träffarna.

Under denna kurs får du lära dig teori och praktik för beskärning av olika trädslag, med målet att själv kunna beskära dina träd i framtiden. Beskärning ger ett friskare träd och mer frukt!

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.