Hantverk & konst

Tillsammans med Ale slöjdare erbjuder vi en studiecirkel där vi väcker intresse för det gamla hantverket med den Svenska ullen. Ullen är vårt äldsta textila naturmaterial med så många fantastiska egenskaper att den är värd en renässans.

Vi träffas varannan vecka, söndagar, med start våren 2022 - datum kommer!

Träff 1
Genomgång av kursinnehåll.
Titta på ullsorter och berätta om olika egenskaper.
Tillverka en spinnkrok, karda ull och spinna en tråd

Träff 2
Rulltova en platta av färdigkardad ull med mönster av den spunna tråden.
Förtova plattor till mönster att använda nästa träff.

Träff 3
Tova med mall, t.ex ett fodral utan sömmar.
Mönster klipps ur de förtovade plattorna och tovas fast.

Träff 4
Färdigställa påbörjade arbeten, t.ex. brodera.
Pröva olika tekniker för att göra snoddar.
Avslutningsvis anordnar vi en liten utställning på Skepplanda bibliotek om ullen och visar vad vi tillverkat under kursen.

Frågor? Kontakta Eva Thorén – evahthoren@telia.com - 0703-899915