Hantverk & konst

Vernissage söndag 20 juni kl 18.30 på logen.

Utställning 21 juni - 29 augusti
Öppet när logporten är öppen, ca 09.00 - 21.00

Maria Johannesson – fotografier
Lisa Wirehag akvarell och akryl bilder.
Maria Seibt - fotokonst

Inga anmälan men max antal besökare på logen enl FHMs restriktioner.