Samhälle, Trädgård, hus och hem

Utveckling Stenungsund

Hur kommer samhället Stenungsund att utvecklas de kommande åren? Tag chansen att lära mer om pågående projekt inom samhällsplanering.
Under fem lördagar gör vi besök på en plats eller ett område som står inför förändring. Vid platsbesöken närvarar tjänstemän eller projektledare med koppling till planeringen. Efter platsbesöket samlas vi för diskussion.

Platsbesöken sker lördagar kl 1000-1230 och berör Hasselhöjden 26/1, vattenförsörjning från Kungälv 2/2, Hallerna 9/2, Resecentrum och centrumutveckling 23/2 samt Stenungsund Arena 2/3.

Den första inledande träffen sker måndag 21/1 kl 1800-2030, kommunhuset Stenungsund, med möjlighet att anmäla sig till kommande platsbesök.

Den 20/2 kl 1800 kommer Tomas Brandt, Bohusläns museum, att diskutera platser och och platsutveckling ur ett historiskt perspektiv.

Arrangeras i samarbete med

Liberalerna Stenungsund

För mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900