Historia & Konsthistoria

Under v 31 kommer det att hållas ett nationellt byggnadsvårdsläger på Blanketorpet - det första i Dalsland!
Blanketorpet kommer att återigen få skiffertak.

Föreläsning med byggnadsantikvarie Lars Bergström.

Obs! Föranmälan (endast 10 platser) tel 072-223 06 88

Övrigt program v 31 på Blanketorpet - torsdag 5/8:
15.00-16.00 Öppet hus med förevisning skifferläggning med Oliver Lagerlöf.
16.00-16.30 Föreläsning "Skifferlandskapet Dalsland" med byggnadsantikvarie Lars Bergström.
16.45-17.45 Föreläsning "Blanketorpet - en Färgelandagård från tidigt 1800-tal" av arkitekt Bengt JO Johansson på Stigens Herrgård.

Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.