Beteendevetenskap

Covid-19

Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.

Förälder till ditt barn - hur du kan bidra till att ditt barn blir en god människa
Olika barn kräver olika föräldraskap - du som förälder är den som bäst kan avgöra vad som passar just er. Cirkeln syftar till att hjälpas åt att sålla bland all information och ta del av sådant som har stöd i forskning och som verkar fungera för många. Vi fokuserar på "den psykologiska tallriksmodellen" - sex aspekter av föräldraskapet som förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Kärlek, närvaro och bekräftelse är själva basen som barn behöver mycket av, självkänsla och medkänsla handlar om hur barn lär sig samspela med andra och bättre kan förstå och hantera sina egna och andras känslor, ramar tar upp hur vi kan sätta tydliga gränser samt återhämtning som handlar om hur vi kan fylla på våra krafter för att orka vara den förälder vi vill vara.

Studiematerial
Vad alla föräldrar borde få veta

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Onsdagar 18-20.30. Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900