Samhälle

Bild från projektet MOD2021, Bohusläns Museum

Många kvinnor känner sig historielösa då många av våra historiska förebilder har blivit osynligjorda och bortglömda. Ett av många exempel är alla de människor som kämpade för kvinnlig politisk rösträtt, men varför har kvinnor så ofta glömts bort i historieskrivningen i stort? Och vad kan vi göra för att se till att vår nutida kvinnohistoria inte går samma öde till mötes?

Samtalsledare är Ylva Karlsson, folkhögskolelärare på Billströmska Folkhögskolan och styrelseledamot i Elin Sundbergs Vänförening.

Detta är ett arrangemang i serien Vad säger du! där vi samtalar och lär om demokrati utifrån olika perspektiv. Detta samtalskafé görs i samarbete med Tjörns kommun och Elin Sundbergs vänförening samt med stöd av #vimåsteprata#demokratiiväst