Samhälle

Tjörns skateförening berättar om hur de startade upp sin förening, hur de tog vara på möjligheten att hålla fast vid sin passion och tillsammans jobba vidare för att starta en förening.

Samtalscafé om demokratifrågor. Temat ikväll är unga och demokrati.


Medverkande: Tjörns skateförening
Denna föreläsning är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan Väst och Tjörns kommun med stöd #vimåsteprata


#demokratiiväst