Valdebatt i EllösParken - Kulturens framtid på Orust samt allmändebatt

Valdebatt i EllösParken - Kulturens framtid på Orust samt allmändebatt

Beteendevetenskap

Kulturens framtid på Orust?

Vad har kulturen för betydelse för Orust Kommuns framtida utveckling? Vad vill ditt parti satsa på? Det är frågor vi förhoppningsvis ska få besvarade inför valdagen den 9 september.

Samtliga partier i kommunfullmäktige är inbjudna. Fokus på första delen av kvällen kommer ligga på kulturfrågor men efter fika så äger även en allmändebatt rum. Exakt program för kvällen återkommer vi till, men vi startar kl 19.

Ett samarrangemang med föreningen EllösParken samt SV.


Varmt välkomna till en spännande kväll!