Hantverk & konst

Skulpturkurs enl Vedic Art. Del 1.

Vi skapar fritt och kravlöst efter de 17 steg/principer, som utgör Vedic Art.
Vedic Art är en svensk metod för att närma sig konsten och livet via måleri och skulptur.
Metoden startades 1988 av konstnären Curt Källman, utbildad på Konstakademien i Stockholm. Den är numera spridd över stora delar av vår jord!

Kursen sträcker sig över helgen
fredag kl 15:00 - 19:00 lördag och söndag 10.00-16.15.

Förkunskap: Grundkurs i Vedic art måleri.