Hantverk & konst

Utställning
Galleri Skolsalen
Röe Gård 1-7 Juli

Margit Grell Bild och poesi
Baibi Veldre Akvareller

Öppet 11:00-18:00
Välkomna