Hälsa & välbefinnande

Workshop Vett och etikett i business


Kursinnehåll

Vad innebär vett och etikett i business? Det handlar bl.a om trevligt bemötande, lämpligt tilltal, gott värdskap, god kundvård. Men även att vi gör bra klädval. Vår utsida tillhör den icke verbala kommunikationen. Vad säger din utsida om dig själv och om ditt företag? Vad skall du tänka på när det handlar om business med andra länder? Fastän vi är ganska lika varandra finns det skillnader i vårt sätt att kommunicera och att presentera oss. För att nå framgång behövs insikt och förståelse om skillnader och likheter och hur man tar makten över det första intrycket.

Kursplan


Cirkeln arrangeras i samarbete med

Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900