Transport

VHF står för ”Very High Frequency” och innebär radiokommunikation på VHF-bandet 30-300 MHz.
VHF är ett system för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och kustradio eller andra landstationer inom den maritima delen av VHF-bandet: 155-162 MHz.

Efter avslutad cirkel ges du möjlighet att avlägga provet för certifikat.
Examinationsavg tillkommer, betalas direkt till examinatorn.

För mer info kontakta ledaren Stig Wihloney 0735 460 320