Musik, teater

Kom och var med i vår cirkel där vi lär oss svenska med musiktexter. Vi sjunger och pratar om betydelsen och lär oss nya ord och uttal.
Cirkeln är gratis. Anmälan till susanne.sanderg@sv.se