Hantverk & konst

Avgift per tillfälle: 140 kr för medlem, 170 kr för icke medlem i Ale Slöjdare.
Viss kostnad för material kan tillkomma.

Anmäl till Barbro Särnsjö 0731 576890

Ale Slöjdare i samarbete