Lättläst version saknas
Tillbaka

Nationellt TIA-projekt från Länsstyrelsen

Under 2021 blev SV Väst beviljat ett stort nationellt TIA-projekt från Länsstyrelsen. TIA som står för Tidiga insatser för asylsökande är något som SV Väst har drivit under många år, men då har det varit regionalt.

Projektet sträcker sig från september 2021 till december 2022. I vanliga fall arbetar jag som verksamhetsutvecklare i Uddevalla men har fått chansen att arbeta med detta året ut. Det är en utmaning men enormt roligt att arbeta nationellt.

Projektet handlar om två delar

Den ena delen är att skapa distansmaterial för asylsökande kring SV Västs tidigare projekt ”Lita på Sverige?”. Lita på Sverige var ett filmprojekt som resulterade i flera samtalsfilmer. De handlar om allt från svenskhet och funktionsrätt till familjeliv och rättsväsendet. Studiecirklar utifrån distansmaterialet kommer erbjudas i  hela Sverige och deltagarna kommer att få prata kring alla dessa intressanta ämnen på sitt hemspråk med en cirkelledare.

Den andra delen av projektet är om att utforma en utbildning för verksamhetsutvecklare inom SV där fokus ligger på hur vi bemöter människor som kommer till Sverige och hur vi ser på all kunskap de bär med sig. Att ta tillvara på alla människors förmågor och kvalitéer och förvandla dem till något bra. 

Det är nu det händer!

Projektet har precis lämnat förberedelsefasen och är nu inne i genomförandefasen, och det är nu man börjar se det ta form. Utbildningen håller på att sättas ihop, människor ska intervjuas, fokusgrupper ska titta på materialet, datorprogram ska förstås och det mesta sker på distans. Med i projektet finns också en anställd från förbundet och månadsträffar i Trollhättan har gjort arbetet mycket lättare.  

Cirkelledare kommer att utbildas i materialet men också få en fördjupning i Vad är folkbildning?. Människor som kommer in i föreningslivet och civilsamhället har lättare att etableras i samhället. De kommer också få utbildning i bemötande, mångkultur och en chans att byta erfarenheter. 

I maj är det dags!

Utbildningarna som beräknas vara klara för lansering i maj kommer vara en viktig del i SVs arbete för mångfald inom folkbildning, och detta är något som vi på SV Väst är en stor del av. Vi anser att alla har något att erbjuda, det gäller bara att se det, förvalta det väl och låta människor blomstra. Det är vad äkta folkbildning är.