Tillbaka

Har alla verkligen rätt till utbildning?

På nyheterna nämns det att Agenda 2030 inte får den uppmärksamhet som behövs för att nå de globala målen om en hållbar värld. Vid undersökning visar det sig att många tillfrågade inte känner till dess syfte. Så vad är syftet?

Agenda 2030 är världens mest ambitiösa plan, som alla FNs medlemsländer kommit överens om (2015) för att göra världen mer hållbar. I planen finns 17 mål som ska leda till ett mer jämlikt och bättre förhållande för människor idag och i framtiden. Det ska även se till att vår planet mår bra nu och för kommande generationer och framför allt ingen ska lämnas utanför. Målen delas upp i tre grupper: Miljömässiga, Sociala och Ekonomiska.  

Lättläst material

Studieförbundet Vuxenskolan Väst fick möjlighet att vara med i ett pilotprojekt där SV Lundabygden tagit fram ett material i Agenda 2030 för personer med intellektuell funktionsvariation. En grupp startades i Trollhättan och en grupp i Vänersborg. Materialet som finns är lättläst och det har skapats diskussionsfrågor kring de 17 målen. Till träffarna finns även filmer som introducerar ämnena. De är inspelade med representanter från bland annat Röda Korset, Naturvårdsverket, FN och Fores.

Grupperna har träffats sex gånger och med hjälp av studiematerialet har diskussionerna gått varma. Målen är globala och det är stort och ibland svårt att greppa, säger cirkelledaren. Därför delade vi upp att se på frågorna som deltagarna valde att diskutera från fyra perspektiv. Det första handlar om den personliga möjligheten att kunna påverka eller bli påverkad. Nästa var hur man kan se samma frågeställning ur ett svenskt (landet) perspektiv och de andra två ur ett europeiskt och ur ett globalt perspektiv. Som exempel kan vi ta det globala målet Rätt till utbildning.
Här kan du ta del av studiematerialet som pdf.

Har alla verkligen rätt till utbildning?

En av diskussioner i studiecirkeln och hur tankarna gick. Deltagarna var överlag nöjda med sin egen skolgång och att vissa lärare verkligen är bra på att se till den inlärningsstrategi som varit bäst för den enskilde. Det fanns kunskap om att det inte ser ut så i alla svenska skolor.

-Det är orättvist att du måste kunna läsa, skriva och räkna för att kunna vara delaktigt i samhället, sa en deltagare.
-Vi har så bra i Sverige att skolan är gratis, eller ja betalas med våra skattepengar, sa en annan.

När gruppen tittade på frågeställningen ur ett europeiskt perspektiv så funderade de på om det var gratis för alla och hur såg det ut för personer med funktionsnedsättning? Diskussioner om länderna i östra Europa och barnen på barnhem kom upp. En deltagare berättade om en kvinna att hon varit hos i en familj i Sydamerika. Där hade barnen fått arbeta istället för att gå i skolan eftersom familjen behövde pengarna för att ha råd med mat. En annan berättade att hen hört att inte alla barn i Afrika hade möjlighet att gå i skolan. Många gånger kom vi tillbaka till att det var liknande förhållanden i Sverige för drygt 100 år sedan. Om det det har varit så här och vi fått det så mycket bättre så kan det väl inte vara så svårt att hjälpa andra länder att bli som Sverige.

-Det måste ju kunna gå fortare nu när vi vet hur man kan göra, sa en deltagare, det ska ju inte behöva ta 100 år till. 

Det handlar om mänskliga rättigheter och att alla ska inkluderas. Vi på SV Väst hoppas kunna fortsätta att erbjuda cirklar i ämnet för målgruppen. Ämnet är högaktuellt, intressant och kunskapsbringande. Alla har något de kan referera till och bidra till att diskussionerna och lärsituationerna blir värdefulla. Ska vi nå hållbarhetsmålen så ska alla vara involverade.

Kicki Ståhl
verksamhetsutvecklare

Läs om de globala målen på regeringens hemsida 


 

Här kan du få ta del av vad de globala målen är. En kort filmserie i tre delar.

(detta är inte studiematerialet som nämns i texten)

De globala målen

  • Globala målen del 1

  • Globala målen del 2

  • Globala målen del 3