Tillbaka

Hur svårt kan det va?

Idag har vi en läroplan och en skola som är skapad för ungefär 65% av våra barn. Men med ökad tydlighet, lite andra arbetsmetoder och ökad kommunikation mellan skola och föräldrar så skulle vi kunna skapa en skola som passar för 90% av våra barn. Detta skulle ge mer resurser att hjälpa de resterande 10% att också klara skolan.

Studieförbundet Vuxenskolan Väst tillsammans med Attention erbjuder vi föräldrautbildningar "Så får vi skolan att fungera för barn med NPF”.

Utbildningen syftar till att ge föräldrar redskap för att kommunicera med skolan.

Om föräldrautbildningarna:
Rob Bavington
rob.bavington@sv.se
Telefon: 010-33 00 941

 

Vad är NPF?
Till de neuropsykiatriska diagnoserna (NPF) hör ADHD, AST/Autismspektrumtillstånd samt Aspergers syndrom, Tourette syndrom, OCD Tvångssyndrom m fl. 

Vi är många och vi behöver varandra!
Att träffa andra i likande situation, att bryta isolering och utanförskap samt att få en mer fungerande skola, vardag, arbetssituation är viktiga bitar i föreningen Attentions arbete. Vi samarbetar med Attention som ordnar aktiviteter, sommarläger, föreläsningar och utställningar samt arbetar intressepolitiskt för att påverka möjligheterna för medlemmarna med NPF och deras familjer ska få leva ett bra liv. Attentions mål är att ge stöd och råd om NPF, skapa nätverk mellan medlemmar, öka kunskaperna om NPF både internt och externt samt påverka chefer, politiker och samhälle.

Attention Uddevalla med omnejd är en av 60 lokalföreningar inom Riksförbundet Attention – en organisation som samlar barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga samt yrkesverksamma inom området eller andra intresserade.

Attention finns på Instagram och facebook (sluten grupp) samt driver Attentionpodden. Lyssna på podden.
Attention har också en hemsida där man kan läsa deras senaste medlemsbrev med nyheter. Gå till Attentions hemsida.

Kontaktuppgifter för mer information:
Attention Uddevalla
info@attention-uddevalla.se
Telefon: 0730-55 69 96