Lättläst version saknas
Tillbaka

Dansa utan krav

Dansa för hälsa eller dansa utan krav är en dansgrupp för tjejer mellan 13-19 år i Stenungsund i samarbete med Stenungsunds kommun (folkhälsa och kultur). Dans för hälsa är en forskningsbaserad insats som testats i flera kommuner och gett fina resultat. Läs mer: www.dansforhalsa.se

Slippa oron för en stund

Det är framförallt ett bra sätt att tänka på annat och komma bort från vardagen för många tjejer. Kanske är den fylld av stress, ont i magen, trötthet eller huvudvärk.

Inga förkunskaper krävs

Dans för hälsa är gratis och är en kravlös dans. Det innebär att du inte behöver ha dansat innan och fokus ligger på rörelseglädje, gemenskap och att uppleva glädje i dansen.

Utbildade ledare

Instruktören som är utbildad inom konceptet heter Anna Hollander och hon har hjälp av en annan danslärare som heter Heidi Simonsson (Heidis danskurser). Tillsammans är de ett fint team som började i höstas på prov och vi fick in några tjejer tack vare ett gediget arbete från ledarna.

Vi har fått möjlighet att driva ett projekt för att minska psykisk ohälsa

För att kunna fortsätta under 2022 sökte vi ekonomiska medel från Skandia – Idéer för livet (ideerforlivet@skandia.se ) – vilket vi fick med denna beskrivning: Projektet Dansa utan krav - dans för hälsa är en satsning i Stenungsund för att minska den psykiska ohälsan bland unga tjejer 13-19 år. Det handlar om en implementering av konceptet "Dansa med hälsa" i Stenungsund och det på ett sätt som gör att det på sikt kan bli en naturlig och långsiktig lösning för att minska den psykiska ohälsan hos unga tjejer i kommunen.  Projektet har haft en mindre uppstart 2021 med gott resultat och med stöd från Idéer för livet kan nu projektet drivas även under 2022. 

Nu hoppas vi efter utvärdering 2022 att politikerna ser värdet och vill implementera verksamheten i Stenungsunds kommun i framtiden.