Tillbaka

Demokratikalender

Folkbildningen och civilsamhället har en stor betydelse för den svenska demokratin.

År 2021 firar Sverige 100 år av allmän och lika rösträtt och 2022 är det allmänna val i Sverige. Runtom på SV:s alla avdelningar i Västra Götalands län pågår en rad folkbildande insatser för att uppmärksamma demokratin.
För att du lättare ska kunna ta del av det utbudet har vi tagit fram en Demokratikalender. Demokratikalendern visar vad som händer inom SV i Västra Götalands län med tema demokrati under demokratiåret 2021 och valåret 2022.

 • Samtalskafé om Tjörns rösträttskämpar

  Ort Kyrkesund
  Pris 0 Kr
  Start 2021-10-27
  Läs mer
 • Vad säger du! Samtal om bortglömda kvinnor och demokrati

  Ort Kyrkesund
  Pris 0 Kr
  Start 2021-11-03
  Läs mer
 • Tre korta träffar om demokrati - Vi måste prata om demokrati

  Ort Distans
  Pris 0 Kr
  Start 2021-11-03
  Läs mer
 • Vad säger du! Vad har skateboard och demokrati gemensamt?

  Ort Tjörn
  Pris 0 Kr
  Start 2021-11-25
  Läs mer