Lättläst version saknas
Tillbaka

Demokratikalender

Folkbildningen och civilsamhället har en stor betydelse för den svenska demokratin.

År 2021 firar Sverige 100 år av allmän och lika rösträtt och 2022 är det allmänna val i Sverige. Runtom på SV:s alla avdelningar i Västra Götalands län pågår en rad folkbildande insatser för att uppmärksamma demokratin.
För att du lättare ska kunna ta del av det utbudet har vi tagit fram en Demokratikalender. Demokratikalendern visar vad som händer inom SV i Västra Götalands län med tema demokrati under demokratiåret 2021 och valåret 2022.

  • Viktiga samtal, det gäller mig

    Ort Uddevalla
    Pris 0 Kr
    Start 2023-02-08
    Läs mer