Tillbaka

En levande hembygd öppen för alla

För att kulturarvsrörelsen ska fortsätta vara en stark folkrörelse behöver den ständigt utvecklas. Det handlar om att vara relevant för dagens människor och på olika sätt se till att engagemanget kan växa och spridas till fler. För att stimulera engagemang och få gehör för föreningens hjärtefrågor, kan föreningen behöva se över om det finns något i verksamheten att tydliggöra och utveckla. 

KulturArvVäst erbjuder nu sina organisationer ett brett utbud av utbildningar, kurser, studiecirklar och aktiviteter kring fyra prioriterade teman. Din förening kommer att få erbjudanden om detta, men du och din förening kan också välja i utbudet. Ta gärna kontakt med oss för att prata om just din förenings behov och önskemål. 

Förenings- och demokratiutveckling

Hembygdsrörelsen dialogduk  
Ett stöd för föreningens utvecklingsarbete för att skapa en ökad förståelse för föreningens verksamhet, utvecklingsbehov och samla upp reflektioner, förslag till utveckling och idéer. Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa till med samtalsledare.
Dialogduken är gratis för hembygdsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan. Beställ genom att kontakta SHF:s kansli på kansli@hembygdsforbundet.se eller 08-34 55 11, vx. Syftet med hembygdsrörelsens dialogduk är att starta ett samtal i föreningen om det framtida utvecklingsarbetet. Duken är utformad så att alla i gruppen samtidigt kan läsa och antecknar det man kommer fram till direkt på duken.
Allt tillgängligt studiematerial samt handledning för dialogduken hittar du här

 

Bästa laget når målet! 
Ett utbildningsmaterial för valberedningar. Valberedningen är en viktig funktion i föreningen och är medlemmarnas redskap att ta fram förslag på föreningens styrelse inför årsmötet. 

Det goda landet 
Våren 2018 visade SVT sex dokumentärfilmer som på olika sätt tar upp utmaningen att integrera nya svenskar i det svenska samhället. Använd filmerna som utgångspunkt för samtal och studiecirklar kring samhällsutveckling och integration. Ett samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan m.fl. Se alla filmerna på UR-skola här

Föreningsteknik 
Möjligheter för föreningar att hitta ny kraft och nya metoder i sitt fortsatta arbete.  

SV Arena 
Du väljer innehåll – Studieförbundet Vuxenskolan svarar för upplägget. Ett koncept där samtalet står i centrum. 

Byggnader, samlingar, historia och kulturmiljöer 

Arkiv 
Kulturavsföreningar har ofta arkiv med dokument och fotografier m.m. Många föreningar har sina arkiv hos föreningsarkiven, men också i egna lokaler. I samverkan med föreningsarkiven arrangeras kurser och temadagar om arkivfrågor. Vad och hur ska föreningen spara åt eftervärlden? Ett samarbete med region-/föreningsarkiven och Sveriges Hembygdsförbund. 

Byggnader 
Kulturarvsföreningar förvaltar en del av vårt byggda kulturarv. Byggnaderna kräver ofta insatser i underhåll och renovering. I samverkan med Västarvet kan kulturarvsföreningar vara värd och plats för kurser i byggnadsvård. 

Föremål 
Kulturarvsföreningar har samlingar med föremål som berättar om vårt gemensamma kulturarv och är vårt gemensamma minne. Samlingarna kräver vård, olika insatser för olika föremålskategorier som textil, trä, metall, papper o.s.v. 

Kurser och temadagar arrangeras i samverkan med SVK - Studio Västsvensk Konservering/Västarvet. Tillsammans med Kulturarv Väst kommer vi från SV Västra Götaland erbjuda utbildningar mm. Först ut är två stycken utbildningar tillsammans med Västarvet och SVK 1 oktober och 3 oktober under rubriken Föremålsvård. 

Landskap 
Inspiration, kunskap och verktyg för att som förening uppmärksamma, påverka och medverka i landskapets förändring i hembygden. Detta kan handla om samhällsplanering, byggande, ortnamnanvändning m.m. Här kan din förening bli en stark röst i samhällsutvecklingen, i linje med Europeiska Landskapskonventionens anda. 

Muntligt berättande 
Vårt kulturarv består också av immateriellt kulturarv som t.exhantverk, traditioner och berättelser. I kulturarvsföreningar lever berättandet och här finns många berättelser bevarade. 

Barn och unga 

Hembygdens barn och skola och Ung Hembygdsambassadör 
Barn och unga har en central plats i hembygdsrörelsen. Kulturarvsföreningar kan vara mötesplatser för generationsmöten och skapa utrymme för barn och ungas intresse och engagemang för platsen där de bor. Barn och unga är också med och skapar morgondagens kulturarv och ska förvalta, bevara och utveckla vårt gemensamma minne framåt i tiden. Olika metoder och aktiviteter ger föreningen inspiration och verktyg för att möta, intressera och engagera unga. 

Inspirationsdagar  
Utifrån studiematerial och skrifter från Sveriges Hembygdsförbund: 

  • Hembygdens barn och unga. 
  • Att känna sitt hemma. 

Slöjdklubb slöjdhandledarutbildning 
Slöjdklubben är en verksamhet för barn och unga mellan 7 och 12 år och bygger på en pedagogik där unga får möjlighet att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna. 

För handledare till slöjdklubb finns slöjdhandledarutbildningar. 

Digitala verktyg 

I vår digitala värld finns en mängd verktyg att använda för föreningar. Vi erbjuder studiecirklar, kurser och utbildningsdagar om hur du rent praktiskt gör, men också vilken strategi du och din förening bör ha kring er digitala närvaro. 

Hemsidesutbildning 
Alla föreningar som är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund får tillgång till en egen hemsida som medlemsförmån. På hembygdsförbundets hemsida finns en digital manual som hjälp när du redigerar din hemsida. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuds din förening utbildning, tips och handgrepp. 

Bygdeband 
Föreningar anslutna till Bygdeband erbjuds repetition och genomgång i användandet av Bygdeband. Erfarenhetsutbyte och handgrepp. 

Prisma Västra Götaland 
är en digital arena för vår regions industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 fram till idag. På prismavg.se finns berättelser om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Tillsammans med Västarvet erbjuds utbildningsdagar kring publiceringsverktyget för Prisma VG, så att din förening kan berätta er bygds historia. 

Sociala medier 
Twitter, Facebook, hemsidor m.m. Det finns ett stort antal olika sociala medier möjliga att använda för enskilda och föreningar. Men hur jobba med dessa strategiskt i marknadsföring, rekrytering och informationsspridning? 
Inspiration, handgrepp och strategitänk kring sociala medier. 

Kontaktuppgifter för dig som vill...
Veta mer?
Boka aktivitet?
Ställa frågor?
 

Studieförbundet Vuxenskolan 

KulturArvVäst 

Inspiration, Kursmaterial och Studiecirklar 

En sagolik skola – Folkskolan 175 år läs mer här 
Landskap åt alla läs mer här 
Slöjd- och byggnadsvård läs mer här

Sveriges hembygdsförbunds hemsida 

Så här enkelt är det att starta och driva en studiecirkel.

Hämta denna som pdf