Tillbaka

Flinka händer tar inte paus i pandemin del 2

Syntolkning bild: En grå, en röd och en blå fågelholk.

I och med det nära samarbetet under många år med äldreboenden i Uddevalla kommun har SV Västs  verksamhetsutvecklare Kicki Ståhl, under året som gått haft många samtal med aktivitetssamordnare på plats. Försök att hitta på positiva aktiviteter som ger framtidstro har legat i fokus.

I januari kom idén att Möta våren.
-Hur gör vi det? Efter att vi funderat på olika aktiviteter så erbjöds seniorerna att bygga egna fågelholkar och detta fick ett härligt gensvar, säger Kicki med ett leende.

Funderade, ritade, sågade och provbyggde.
-Först satt jag tillsammans med vänner (naturligtvis utomhus) och gjorde ritning. Vi hjälptes åt att såga ut och provbyggde sedan en holk. Efter det har jag tillsammans med ideella krafter fortsatt några lördagar med att såga detaljer, packa skruvar/sprintar och borrat samt markerat var seniorerna ska skruva. En enkel ritning har vi också skapat för att det ska vara så tydligt som möjligt och att var och en ska kunna vara sin egen byggherre, fortsätter Kicki.

Allt har packats i papperspåsar och levererats till de boenden som tackade ja.

Nu snickras det för fullt.
I skrivandes stund snickras det på flera äldreboende på de brädbitar som vi sågat ut. Verktyg har lånats ut där det behövs.


Syndtolkning bild: Fyra små bilder i en. Bild 1. Tre färdiga fågelholkar. Bild 2-4. händer som bygger och målar fågelholkar.

När holkarna är klara finns olika alternativ: de kan sättas upp hemmavid om den möjligheten finns eller hos en anhörig.

Ett boende kommer göra en installation i matsalen genom att ta in ett träd, sätta holkarna däri, köpa låtsasfåglar och spela fågelkvitter i högtalare så våren kommer in.

Ett annat boende har en tanke att sätta upp i träden kring boendet som ett konstverk och ytterligare ett alternativ är att vi hämtar upp holkarna och sätter dem i en skog.

-Det har vi gjort, första helgen i april åkte jag ut och satte upp sex stycken holkar i en dunge. Det är filmat och tanken är att jag ska åka ut varje vecka och, fortsätta filma så äldreboendena ska kunna följa om någon flyttar in och bildar familj. Visst är det framtidstro. Välkommen våren! utbrister Kicki glatt.