Tillbaka

Folkbildningens värde med Linus Olofsson

Syntolkning bild: Linus Olson sitter vid en eldstad i skogen.

Hallå där, Linus Olofsson, strategisk rådgivare på Studieförbundet Vuxenskolan. Du har varit med och tagit fram ett samtalsstöd för samtal om folkbildningens värde. Varför har ni gjort det?

― Det finns två anledningar, den ena är att de som tycker att vi är en självklar aktör och organisation ofta bara känner till en liten del av vad vi gör, det som berör dem. Vi vill bredda bilden och öka förståelse för hur vi jobbar och visa att det, förutom den del som de redan känner till, är så mycket mer.
― Den andra är att folkbildningen som form ifrågasätts en del, både i media och i politiken. Här vill vi hjälpa till att bidra till större kunskap.

Vilka är det som ska genomföra samtalen?

― De förtroendevalda som har en SV-relation idag, både på lokal, regional och nationell nivå. Vi vill ge lite extra stöd, både argumentationsmässigt och metodmässigt, för att föra de här samtalen med sina förtroendevalda vänner och andra opinionsbildare.

Vad är målet med samtalen?

― Vi vill bredda bilden av vad vi gör och kan göra, både studieförbunden i allmänhet och SV i synnerhet. Målet med samtalen är att få fler att känna till SV och veta vilken bred och mångfacetterad organisation som vi är. Och att, oavsett vad vi gör, gör vi det med samma värdegrund och människosyn. Samt med miljö och hållbarhet i åtanke.

Var ska man föra samtalen, bara i sina egna sammanhang eller bredare?

― Behoven kan ju se väldigt olika ut på olika ställen i Sverige så man får titta lokalt och anpassa samtalen efter det. En bra start kan vara att inleda samtalen i sina egna partier. Börja där du står helt enkelt.

Har ni några konkreta mål?

― Nej, mer att vi vill att alla ska få igång sina egna styrelser och grupper och det kan ta olika lång tid. Den här typen av projekt måste få ta tid och det är viktigt att hålla relationerna igång och att samtalen fortsätter.

Kan vem som helst ladda ner utbildningsmaterialet?

― Ja, materialet finns att ladda ner på SV:s hemsida. 

https://www.sv.se/projekt/plats-for-samtal/ Linus Olofsson pratar om förtroendevalda, så vad är då en förtroendevald?

Förtroendevald kallas den som genom val erhållit ett uppdrag och förutsätts sköta uppdraget i enlighet med sin övertygelse, till skillnad från dem som får ett uppdrag genom att anställas och förutsätts sköta det mer eller mindre utan hänsyn till sina egna åsikter. Källa: wikipedia

SV är en ideell organisation med förtroendevald styrelse, lokalavdelningen SV Väst har en egen styrelse, som väljs varje år. Ombud väljs av medlemsorganisationerna.

Årsstämma SV Väst hålls 23 mars
Hämta kallelse här