Tillbaka

Föräldrars delaktighet i elevens lärande

- En spännande höst ligger framför mig och projektet ”Föräldrars delaktighet i elevens lärande”, berättar Rob Bavington som leder projektet.
- All planering under våren måste nu sjösättas! Men vad handlar det om?

Just nu finns det material till två olika cirklar som skrivits för att på olika sätt stödja föräldrar så att de bättre kan hjälpa sina barn med skolan. Ett material handlar om skolan som vi har idag, dess värdegrund, uppdrag, betygssystem – med praktiska tips om stöd vi kan ge våra barn. Den andra handlar mer om förhållningssätt till läxa, kommunikation med skolan och barnens utveckling och inlärning.

Datum för cirklarna är ännu inte spikade MEN vi kommer att kunna genomföra dessa i Trollhättan i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån och SFI,  Vänersborg på SFI och en skola, Uddevalla på en skola och i samarbete med några föreningar. Förhoppningen är att även ha några cirklar i Åmål och Lilla Edet.

Anmäl gärna ditt intresse redan nu!

Projektledare Föräldrars Delaktighet
Rob Bavington
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Tel: 010-33 00 941
E-post: rob.bavington@sv.se