Tillbaka

Föreläsning och samtalscaféer

Vad säger du! Reclaim the herstory - om jakten på de bortglömda rösträttskämparna i Bohuslän
30 mars Kållekärr, Tjörn

Jienny Gillerstedt, samtidsarkeolog och utställningsproducent på Bohusläns museum, berättar om hur kampen för kvinnlig rösträtt såg ut i Bohuslän för 100 år sedan. Det blir en föreläsning om mod, demokrati och jämställdhet.

Jienny Gillerstedt: ”Många kvinnor känner sig historielösa då många av våra historiska förebilder har blivit osynliggjorda och bortglömda. Ett av många exempel är alla de människor som kämpade för kvinnlig politisk rösträtt och ett mer jämställt samhälle. Något som vi på Bohusläns museum vill ändra på. Vi har därför sedan 2018 arbetat med att hitta och lyfta fram rösträttskämpar i Bohuslän för att kunna få en bättre bild av hur rösträttskampen såg ut här.”

Vi följer upp med två samtalskaféer
Tjörns rösträttskvinnor den 13 april
Bortglömda kvinnor 20 april i Villa Solfrid på Tjörn

Villa Solfrid var Elin Sundbergs hem. Elin, född 1880, reste runt på Tjörn år 1914 och samlade in namnunderskrifter för att kräva kvinnlig rösträtt. Men vilka var egentligen de 290 kvinnor från Tjörn som vågade fatta pennan och skriva under listorna som fröken Sundberg hade med sig? De som gick före och banade väg för oss som skulle komma efter?

Arrangemangen sker i samarbete med Tjörns kommun och Elin Sundbergs vänförening.