Tillbaka

Föreningsutveckling som kreativ injektion

Vad innebär föreningsutveckling? 

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med ett stort antal föreningar, bara inom SV Väst cirka 450 stycken, olika stora med en bred variation av verksamheter.  

-Ibland fastnar föreningen i sin verksamhet, av någon anledning, säger Karin Blomstrand, föreningsutvecklare hos SV Väst. Det kan bero på olika saker; en styrelse som inte riktigt arbetar tillsammans på ett väl fungerande sätt, att föreningen tappat fart, att det är svårt att få nya medlemmar eller att idéerna sinar. 

Hur kan Studieförbundet Vuxenskolan hjälpa till? 

-Utifrån vad föreningen vill, kan vi hjälpa till med att utveckla styrelsearbetet, berättar Karin. Olika roller som ingår i styrelsen, ledarrollen, samverkan. Vi kan hjälpa till att utveckla valberedningens arbete, det viktigaste uppdraget i en förening. 

-Genom en process kan vi med hjälp av speciella frågor, uppmuntra föreningen till att hitta en ny väg till verksamhet, som i sin tur kan ge nya medlemmar, som kan ge nya idéer, fortsätter Karin ivrigt. 

Många föreningar har stadgar som skrevs för 50 år eller längre sedan. Vi kan då också hjälpa till att arbeta med dessa stadgar, och modernisera dem utifrån hur föreningen ser ut i dag. 

Karin kommer även med en annan tanke: 

Om man har flera föreningar, som vill göra detta tillsammans, kan man hitta nya samarbetspartners, lära av varandra, och dra nytta av varandra. 

För våra samarbetspartners erbjuder vi detta som en del i vårt samarbete, och vi kan också hjälpa till i samband med föreningens årsmöte, vad gäller mötesordförande, kallelse och protokoll. – Hör av er till er närmaste expedition; vi har kontaktpersoner för alla våra 19 kommuner, eller kontakta Kundtjänst, telefon 010-33 00 900, så blir ni lotsade till rätt person. 

Två lyckade exempel från årets SV-insatser: 

-I Bärfendal bor det cirka 250 personer och man har väldigt många föreningar utifrån sin storlek, berättar Karin Blomstrand, föreningsutvecklare. Hembygdsföreningen äger en hembygdsgård som är samlingspunkten för alla föreningarna. Man upplevde att man behövde en injektion för att få till sig fler medlemmar och nya aktiviteter. – Så jag hjälpte dem med en process. Tillsammans fick de fram många nya aktiviteter och tankar för att utveckla fastigheten, allt utifrån kriterier om positivt tänkande, inga tankar på ekonomi eller arbetsinsats. Efter kvällen uttrycktes att resultatet blev mycket bättre än man förväntat sig och att sättet att jobba på var nytt, men kreativt. 

Karin fortsätter: 

Liberalerna i Sotenäs gjorde en valanalys, som relativt tydligt visade på förbättringspotential, och verksamheter som skulle kunna ligga till grund för ett bra mellanvalsarbete. Deltagarna uttryckte att metoden, och sättet att arbeta på, tog fram ett resultat snabbare med en extern ledning. Annars kan det bli risk för att man fastnar i samma diskussioner, och det är svårt att själva lyfta sig och se på sin egen verksamhet med nya ögon. 

Läs vår folder: klicka här

Kontakta oss: klicka här

 

 

Publicerad 2019-11-13 av Marie Åhrman