Tillbaka

Förhoppningar om ett mejeri på Orust

                

 

 
Mejeri, del i lokal utveckling

I mars 2017 beviljades projektmedel från Leader Södra Bohuslän för att genomföra ”Förstudie Orust Mejeri”. Den syftar till att utreda om alla nödvändiga förutsättningar finns för ett lokalt mejeri på Orust som tar sin mjölk från lokala mjölkgårdar. 

I princip alla mjölkprodukter som konsumeras på Orust idag kommer från något mejeri på svenska fastlandet eller t.o.m. från andra länder. Detta trots att det finns gott om mjölkkor på Orust som tillsammans producerar mer mjölk än Orustborna kan dricka upp. Den skulle räcka även till Tjörnbor och några fler.

Via tidigare verksamhet inom Orust Mat och Orust Kretsloppsakademi var det redan känt att det fanns intresse bland bönder, butiker och konsumenter för ett lokalt mejeri på Orust.

Alla har bidragit

Förstudien skulle nu utreda om intresset är tillräckligt stort och om alla andra förutsättningar finns eller går att skapa.
Under året har intervjuer gjorts med bönder, butiker och konsumenter för att finna vilken storlek på mejeri som kan vara relevant och vilka produkter som kan tänkas tillverkas. Praktiska och ekonomiska frågor om markförvärv, vatten, avlopp, mejeriutrustning, förpackningar, mm har undersökts. I skrivande stund är förstudien nästan färdig och siktet finns på att inom några år ha ett eget färdigt mejeri på Orust. Till dess kan orustmjölk komma att transporteras till och från ett mejeri på fastlandet för att där behandlas och packas i egna förpackningar och sedan säljas i lokala dagligvarubutiker på Orust, Tjörn och närliggande fastland. Det är en tillfällig lösning som kommer att ge bra information om försäljningsvolymer mm. inför ett kommande beslut om egna mejeriet.

Arbetet börjar bli klart

Förstudiens resultat kommer snart att finnas tillgängligt i rapportform. Beslut om att starta Orust Mejeri som företagsform ligger utanför Förstudiens ram. En arbetsgrupp har alldeles nyligen formats för att ta arbetet vidare efter förstudien.

Ett museum kring mjölk kan bli verklighet

Inom förstudien har också tanken på ett besökscentrum i mjölkens tecken fötts. Där kan, förutom besöksvänligt mejeri, finnas workshopslokaler, servering och ett mjölkmuseum. En enklare utställning om mjölkens historia på Orust kan komma att bli verklighet under sommaren 2018.

Här kan du läsa projektbeskrivningen

Projektägare:
Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
Kontaktperson Ulla-Britt Bagge.
Projektledare:
Maria Schmidt Larsson, Daucus Design
Samarbetspartner:
Orust Mat, LRF m. fl.
Kontakt:
maria.schmidt@daucusdesign.se
mob 0705 835435
Facebooksida: www.facebook.com/OrustMejeri