Tillbaka

Gott nytt valår!

Civilsamhället - idéburna, ideella och värderingsstyrda verksamheter – där studieförbunden ingår, har spelat och spelar fortsatt en avgörande roll för det svenska demokratibygget och i de samhällsutmaningar vi står inför. Tyvärr minskar antalet ideella föreningar i Sverige (siffror från före pandemin påvisar detta). Vi kan lova att vi inom SV kommer att fortsätta att vara en pådrivande lokal kraft för utveckling av föreningsliv och kultur.

Påverka med din röst

I år kommer vi återigen kunna rösta och påverka vårt lands framtid. Vill du göra ett väl underbyggt val; delta i SVs olika föreläsningar, lokala valdiskussioner – eller varför inte starta en studiecirkel och grotta ner er i just de frågor som ni önskar.

Kontakta SV lokalt, så hjälper vi er igång.

Vi erbjuder även konceptet Mitt Val, riktat till framför allt funktionsnedsatta, i samtliga av SV Västs 19 kommuner.

Politisk turbulens

Året som gått har varit ovanligt turbulent på den politiska arenan. Den liberala demokratin innebär att folkvaldas politiska makt står under rättsväsendet, individers fri- och rättigheter garanteras och majoritetens makt över minoriteter regleras, det har fungerat.

Demokratiskt perspektiv

För att en demokrati ska fungera behövs det folkvalda och det behövs människor som vill vara partipolitiskt aktiva. Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att befolkningen röstar i de allmänna valen och att det även finns de som är villiga att engagera sig i betydligt större utsträckning. Kanske kan detta vara något för dig?