Tillbaka

Grattis Said

Said är född i i Riyadh/Saudiarabien och kom som ettåring till Sverige. Han är civilekonom, entreprenör och en av delägarna i företaget West Work i Trollhättan, vars huvudsakliga uppgift är att etablera samarbete mellan akademi och näringsliv. Said Abdu säger sig värna det entreprenöriella ekosystemet i Västsverige och vill jobba mot intolerans och hat. Han vill dessutom verka för framtidens välfärd med bra vård, skola, omsorg och poliskår och vill se ett tryggt Sverige där alla kan leva under personlig frihet.

I SV Västs styrelse driver han framför allt frågor för inkludering – för personer med funktionsnedsättning eller som står utanför arbetsmarknaden, ungdomar, äldre, nysvenskar m.fl.

Antingen – Eller Said?

Kaffe eller Te
Lax eller Entrecote
Stad eller Landsbygd
Sommar eller Vinter
Blyerts eller Bläck
Hockey eller Fotboll
SV
eller ABF


Tre snabba frågor

Kan du som riksdagsledamot jobba med frågor som är viktiga för dig?
Ja, det kan jag absolut. Jag jobbar med entreprenörskap/företagande, bildning och FN:s barnkonvention.

Vad tycker du är viktigt med folkbildning?
Det blir tydligt om jag citerar ur min första motion gällande folkbildning:

"Folkhögskolor ger människor tillfälle att vid olika tidpunkter i sitt liv vidareutveckla kunskaper och färdigheter, som ett viktigt led i det livslånga lärandet.
 
För många som av olika anledningar misslyckats med tidigare studier, inte kommit ut i arbetslivet eller som bär på traumatiska upplevelser som flykting, kan en ombonad och ambitiös studiemiljö som folkhögskolorna erbjuder ge nya möjligheter."

På vilket sätt kan SV göra skillnad?
Genom att fortsätta vara SV, vi arbetar passionerat och genuint med livslångt lärande där vi både lär av och lär ut till alla oss medmänniskor vilket är grogrund för ett hållbart samhälle där vi frodas och finner en större mening.

Tack för dina svar Said!