Lättläst version saknas
Tillbaka

Hembygd 2.0 – film möjliggör lokalt förankrat berättande

Projektet ”Hembygd 2.0 – hitta berättelsen” pågår 2018-2019 med målet att levandegöra lokalsamhällets berättelser, ge fler människor möjlighet att bli aktiva medieproducenter och skapa möten mellan generationer.

Målgruppen är kulturarvsföreningar, som genom projektet uppmuntrats att bli aktiva medieproducenter genom att producera film. Generationsmöten och möjligheter för fler att såväl ta del av som att aktivt definiera kulturarv har varit viktiga delar.

Rösten hörd genom digital teknik

Projektägare för Hembygd 2.0 är Bohusläns hembygdsförbund. Projektledare är Ingrid Lindberg, själv med en bakgrund som bildkonstnär inom film.
- Jag ville ge fler människor att gestalta, att låta den egna rösten framträda, säger Ingrid. Att förmedla en historia som betyder något för andra.

Marika Russberg, kulturarvskonsulent på Bohusläns museum och knuten till Bohusläns hembygdsförbund, har utgjort länken mellan projektledare och föreningar.
- Hembygd 2.0 svarar upp mot flera återkommande behov hos föreningar, säger Marika. Engagemang hos barn och unga och att närma sig digital teknik är återkommande utmaningar för föreningslivet.

Närmiljö speglad i studiecirkel

Fyra västsvenska föreningar har varit engagerade i projektet under våren 2019. Människor i olika åldrar har mötts i workshop-form för ett gemensamt lärande kring film och berättarteknik. Workshoparna har innehållit såväl inspiration och teoripass som praktiska övningar. Att få och ge feedback har också varit ett viktigt inslag. Deltagarna har producerat egna, korta filmer, som tar utgångspunkt i närmiljö, historia eller egna upplevelser. Varje föreningsmedlem har uppmanats bjuda in en yngre person man är bekant med. På så sätt har åldersspannet i grupperna varit stort. Tre av föreningarna har bedrivit verksamheten som studiecirkel i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

- Åldersblandningen har skapat en fin stämning inom gruppen, säger Ingrid Lindberg. Marika Russberg håller med om att detta har varit en framgångsfaktor: - Det har inneburit nya samtal och att man har lärt av varandra. De yngre kan tekniken, de äldre delar med sig av berättelser, säger hon.

100 korta filmer!

I och med en genomförd workshop har färdiga digitala berättelser skapats. Totalt har 18 workshopar hållits i de fyra föreningarna och omkring 100 korta filmer och klipp producerats. Man har använt YouTube som plattform för spridningen och där skapat en egen kanal. En viktig ingrediens har också varit anordnandet av en offentlig filmvisning, att på så sätt ge tillbaka till det lokala.
– Jag tror att deltagarna stärks i att ta sitt berättande på allvar, att dela berättelser som betyder något för en, säger Ingrid Lindberg. Filmspråket är universellt och det berättarmediet har varit ett sätt att få med de unga också.

Framtiden då? Workshoparnas arbetssätt kommer att lägga grunden till en metodformulering som ska vara lätt att följa. Metoden ska kunna användas exempelvis i studiecirkelform och erbjudas föreningar och kunna användas som Skapande skola-projekt. I början av nästa år kommer workshops och handledningsmaterial finnas tillgängligt. För mer information kontakta Ingrid Lindberg eller Marika Russberg.

Andreas Hansen/verksamhetsutvecklare SV Väst

Hitta berättelsen på youtube

Vill du veta mer? Välkommen till Bohusläns museum
Fredag 22 november 12:00-21:00
Fri entré
https://www.bohuslansmuseum.se/event/hembygd-2-0-hitta-berattelsen/

Läs om projektet

Publicerad av Therese Johansson Kläth 2019-10-21

  • Ett sällsynt Fartygsbesök

  • Läskedrycksfabriken

  • Kaffetår på berget

  • Camping i Strömstad