Tillbaka

Hur börjar din omställningsresa?

Foto: Linn Heiel Ekeborg, Rasmus Åkesson och barnen Marius och Sindre på en liten gård i Hjälteby

 

Hur kan just jag påbörja min omställningsresa? Vad kan jag, enskilt och tillsammans med andra, göra för att leva ett enklare liv som minskar klimatavtrycket?

Projektet ”Ett år i omställning” vill hjälpa Tjörnbor som, enskilt och tillsammans med andra, vill förändra sin tillvaro mot ett enklare liv med minskat klimatavtryck. Det kan handla om exempelvis ändrade konsumtions- och resvanor, egen odling och ökad gemenskap i det lokala. 

Projektet, som pågår under hela 2020, har initierats av den nystartade föreningen Omställning Tjörn.  Studieförbundet Vuxenskolan fungerar som projektägare och projektkoordinator, medel är beviljade av Leader Södra Bohuslän.

Under året växer en inspirationsbank fram genom en reportageserie med befintliga ”omställare” på Tjörn. Reportagen publiceras löpande på föreningens webbplats. En gång per månad arrangeras omställningscafé med föredrag, fika och diskussionsmöjlighet. Mötet med Stefan Sundström är tillsvidare inställt! Vid nästa tillfälle den 21 mars kommer Stefan Sundström till Billströmska folkhögskolan för att prata bokashi och biokolI mars startar också kursen ”Odla för självhushållning” som kommer att pågå under våren. Aktiviteterna samlas ihop under hösten i en utställning under Kulturveckan på Tjörn. 

Målsättningen är att året leder till såväl aktiva nätverk som ökad inspiration och kunskap vilket tillsammans skapar en grund att långsiktigt bygga vidare på för ett grönare Tjörn.  

Följ projektet här
Omställning Tjörn på Facebook
Projektsida

Detta projekt får stöd av Leader

Leader logga södra bohuslän transparent.png

 

 

Publicerad av Therese Johansson Kläth 2020-03-16