Tillbaka

Inspirationspass för cirkelledare 2021

Under 2021 erbjuder SV en serie digitala inspirationspass för dig som är cirkelledare hos oss. Du har en viktig roll för att skapa rum för demokratiska samtal och vara med på människors bildningsresa. Därför hoppas vi att du ska få med dig något som är värdefullt för just dig.
Inspirationspassen är gratis. Du anmäler dig via länken under varje pass, och får då information via epost. Oftast inleds passet med en föreläsning, som följs upp av möjligheter till samtal och erfarenhetsutbyte cirkelledare emellan. Du väljer själv om du bara vill vara med och lyssna eller om du också vill vara med i diskussionen efteråt.

Tisdag 18 Maj kl 18.00 – 19.30
Kvinnor i kamratcirkel – kan det stärka demokratin?
Christina Jutterström är journalist och författare och har bland annat varit chefredaktör på Dagens Nyheter och VD för Sveriges Television. I detta pass funderar hon om framtiden med utgångspunkt från kvinnorna i sin bok Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning. Vi samtalar om studiecirkelns kraft, folkbildningens framtid och hur vi kan få vår kamratcirkel att överleva.
Anmäl dig genom SV Regionförbund Västra Götaland

Torsdag 3 juni kl 19.00-20.00
Bildning och praktisk klokhet i praktiken
Ruhi Tyson är lektor i pedagogik samt bokbindningslärare. Han har både en
hantverkspraktisk och en akademisk utbildningsbakgrund. I detta pass utgår Tyson från sin bok ”Bildning och praktisk klokhet” och talar om förbindelsen mellan hantverk, pedagogik och terapi samt verkstadens pedagogiska potential.
Anmäl dig genom SV Stockholms län 

Tisdag 21 september kl 19.00-20.30
Från konflikt till kontakt
En föreläsning i konflikthantering för både nybörjare och för dig med erfarenhet. Linnéa Hällzon, cirkelledarutbildare, kommer att berätta om hur vi kan kommunicera på sätt som skapar kontakt istället för konflikt, och gå igenom grunderna i Non violent communication (NVC) - som är en bra metod att kunna i utmanande situationer. Vi kommer även att prata om hur ni kan skapa ett bra samtalsklimat och hur man för fram sin åsikt utan att skada andra.
Anmäl dig genom SV Stockholms län 

Fredag 29 oktober kl 14.30 – 16.00
Cirkelledarens roll som demokratibärare
På denna inspirationsträff lyfter vi cirkelledarens roll som demokratibärare. Demokrati är ett begrepp som vi aldrig får ta för givet. Demokratin måste byggas upp igen och igen. Låt oss prata om hur du som cirkelledare kan vara en viktig byggsten i demokratiarbetet! Hur får vi till de goda samtalen i ett allt mer polariserat samtalsklimat och hur kan vi bemöta antidemokratiska uttryck i cirkeln? Passet utgår från ett samtal mellan Jenny Herz och Elizabet Peltola. Jenny Herz är cirkelledarutbildare och processledare i SV Kronoberg och Elizabeth Peltola (C) är kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun och brinner för demokrati och historia.
Anmälan genom SV Kronoberg

Tisdag 23 november kl 18.00 – 19.30
Digitaliserad demokrati – när folkrörelser flyttar online
Hur är det ställt med internet som demokratiskt hopp i samtiden? Hur gör man för att mobilisera rörelseengagemang på nätet? Och vad har bildning och folkbildning för roll och funktion, i demokratiarbete; för folkrörelser och i helt vanliga digitala kommentarsfält? Johan Söderman är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och har ett folkbildningsengagemang som startade på en hiphop-konferens i New York. Sedan dess har han både forskat och publicerat texter om bildning och folkbildning. Alexandra Söderman är doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet med ett starkt intresse för sådant som sker vid sidan av formella utbildningssammanhang.
Anmälan genom SV Regionförbund Västra Götaland 

Ladda ner inbjudan som pdf