Tillbaka

Islamiska centret - Föreningen som engagerar unga och förebygger våld i Uddevalla

Foto: Föreningen är aktiv inom olika nätverk och ställer upp där det behövs. Här under en av sökningarna av en försvunnen person i Uddevalla.

I de norra delarna av Uddevalla, i stadsdelen Dalaberg finns föreningen Islamiska Centret (IC). De har i dagsläget ca 250 medlemmar. Föreningens lokal används också som lokal moskén och har många besökare varje vecka.  

Föreningen är väldigt aktiv i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och många andra nätverk. De gör stora insatser i samhället. Bland annat tar de regelbundet emot skolklasser från Uddevalla och grannkommuner för att samtala med elever men åker också ut till skolor. De anser att det är viktigt att ge en rättvis bild av islam och avslutar alltid sina föreläsningar med diskussion och en frågestund som är mycket uppskattad.  

Religionsdialog tillsammans med Svenska kyrkan

Sedan många år tillbaka genomförs en religionsdialog på Dalaberg som Svenska kyrkan startade och håller i, där är IC en aktiv part. De medverkar vid möten som hålls månadsvis och under själva Religionsdialogsveckan som hålls i februari. Varje år öppnar de upp för föreläsningar eller andra aktiviteter. De brukar bjuda in politiker, allmänheten och media för att kunna ta del av de ämnen de pratar om. Att sprida en rättvis bild av föreningen och bidra till att få ett mer öppet och förstående samhälle är en viktig del av föreningens arbete.  

De samlar ofta in pengar till behövande i krigsdrabbade länder så som Syrien, Burma och Somalia och de hjälper nyanlända som kommit till Uddevalla med olika tolkärenden, översättningar och ger dem en väg in i samhället.  

Aktiviteter för ungdomar

IC samarbetar även med föreningen Sanabilskolan som har aktiviteter för barn och ungdomar i fokus. SV och IC samarbetade i ett projekt som gav 30 unga tjejer möjlighet att lära sig om svensk naturen, djur och allemansrätt och prova på hur det är att vara en scout. Vi planerar att förlänga projektet samt att involvera fler barn är på agendan och även utveckla deras grupp för killar som är mellan 13-17 år och bor i området. Föreningen vill ta och tar en aktiv roll i att försöka förebygga svårigheter på Dalaberg genom att aktivera ungdomarna. De erbjuder bland annat fotbollsträningar, turneringar och simträningar. Genom sitt samarbete med SV Väst har de en mängd olika studiecirklar och kulturarrangemang med spännande ämnen.

Nattvandrar för att öka tryggheten

Föreningen uppmärksammades i lokaltidningen Bohusläningen (Vuxna gör skillnad på Dalaberg, Bohusläningen låst artikelför sina fina insatser att förebygga det ökade våldet på Dalaberg. Islamiska Centret har ett stor engagemang att, genom i olika aktiviteter, förebygga våld. De har tagit en mycket aktiv roll som nattvandrare i området tillsammans med Svenska kyrkan och andra eldsjälar.  

Behov av en större lokal

En av föreningens största utmaning just nu är att hitta en lokal som gör att alla medlemmar med familjer ska kunna få plats och för att kunna skapa ännu mer verksamhet för de boende i Uddevalla. Ett arbete kring att få en sådan lokal har varit på gång i flera år och de hoppas att det kommer lösa sig inom en snar framtid. Med så många aktiva medlemmar som vill stötta och hjälpa till i samhället, så önskar vi dem lycka till. Både i med sitt fortsatta arbete som samhällsaktör och som förening. 

/Emma Rossvik, verksamhetsutvecklare

Publicerad av  Therese Johansson Kläth 2020-09-16